Robot Profit Team

Bạn đang tìm hiểu về Robot Profit Team? Hãy dành ra 10 phút đọc qua bài viết bên dưới. Tôi chắc chắn bạn sẽ rất thích thú về chương trình đầu tư này.

Chương trình Robot Profit Team là chiến lược marketing được tạo ra bởi nền tảng Antares nhằm quảng bá sàn giao dịch Antares Exchange và các thuật toán được Antares tạo ra để giao dịch tiền điện tử Antares Crypto Bot (ACB).

Antares Crypto Bot (ACB) – các robot giao dịch làm việc theo nguyên tắc giao dịch tần số cao, áp dụng trí tuệ nhân tạo để hình thành tín hiệu vào-xuất của các đơn vị.

Khi khởi động khai thác thương mại, công ty đã đưa ra quyết định cài đặt mức rủi ro tối thiểu

Để khởi động chương trình, nhà đầu tư cần mua giấy phép tương ứng.

Có 8 loại giấy phép với giá, hạn chế về kích thước deposit, mức phí từ lợi nhuận thu về, độ sâu và kích thước hệ thống referral khác nhau.

Sau khi mua giấy phép, đối tác có thể khởi động Bot bằng cách nạp ngân sách vào tài khoản giao dịch và bắt đầu thu về lợi nhuận hàng ngày từ hoạt động giao dịch của robot.

Bot bắt đầu hoạt động vào ngày tiếp theo sau khi nạp hoặc bổ sung thêm ngân sách.

Lợi nhuận từ robot giao dịch có thể giao động từ các giá trị tiêu cực – 10 %/ngày đến các giá trị tích cực +15 %/ngày. Tuy nhiên, lợi nhuận trung bình hàng tháng sẽ giao động ở mức từ +25 đến +40%

Giấy phép giao dịch của nhà đầu tư càng lớn, mức phí Antares thu từ lợi nhuận do robot giao dịch đem về càng thấp, tức là lợi nhuận càng cao

Nhà đầu tư chỉ được phép mua một giấy phép. Kích thước giấy phép chỉ có thể được tăng bằng cách nâng cấp (upgrade) lên cấp giấy phép liền sau.

 Bảng thống kê các loại giấy phép

Bảng hoa hồng từ việc bán giấy phép