UNION PROFIT TEAM

Bạn đang tìm hiểu về Union Profit Team? Hãy dành ra 10 phút đọc qua bài viết bên dưới. Tôi chắc chắn bạn sẽ rất thích thú về chương trình đầu tư này.

Công ty Global Trade Union là quỹ bảo hộ (hedge fund) quốc tế, sử dụng các phương pháp chiến lược vĩ mô trong các phiên giao dịch. Quỹ được đăng ký hoạt động tại New York, Mỹ. Quỹ đã hoạt động được hơn 5 năm kể từ năm 2015 và trong khoảng thời gian này đã kịp xây dựng uy tín và danh tiếng trong lòng khách hàng. Trong suốt thời gian hoạt động, quỹ đã cho thấy sự tăng trưởng cân bằng và ổn định. Các công cụ tài chính độc đáo của quỹ được thường xuyên hoàn thiện, cung cấp cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới cơ hội nhận được thu nhập cao với mức rủi ro tối thiểu.

Giấy chứng nhận thành lập Văn phòng chính thức tại NEW YORK

Giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện tại NORTHERN IRELAND

Kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2021 Global Trade Union đã ký kết hợp đồng với nền tảng Antares, chuyển nhượng cho nền tảng đặc quyền quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Kể từ thời điểm này, các nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào công ty chỉ có thể thực hiện được điều này thông qua nền tảng Antares.

Hợp đồng hợp tác của UNION với ANTARES

UNION PROFIT TEAM

Quảng bá công ty Global Trade Union sử dụng marketing theo kiểu bậc thang. Thông tin về công ty xem tại globaltradeunion.co

Quy trình hoàn trả phần thân khoản đầu tư (số tiền đã đầu tư) diễn ra như sau: hoàn trả 5% mỗi ngày vào ngày đầu tiên, ngày thứ 2, 3, 4 sau khi thời hạn hoạt động của khoản đầu tư (khoản tiền gửi) kết thúc. Vào ngày thứ 5 – hoàn trả 80% từ phần thân khoản đầu tư.

Quy trình ngừng đóng băng lợi nhuận từ khoản đầu tư diễn ra như sau: thanh toán 5% mỗi ngày vào ngày đầu tiên, ngày thứ 2, 3, 4 sau khi thời hạn hoạt động của khoản đầu tư (khoản tiền gửi) kết thúc. Vào ngày thứ 5 – thanh toán số lợi nhuận từ khoản đầu tư còn lại.

Sau khi mua gói đầu tư, sau 72 giờ đầu tiên (3 ngày) sẽ phân phối tiền để làm việc. Tại thời điểm này, lợi tức đầu tư theo gói không được tích lũy. Sau khi phân phối, bắt đầu đếm ngược ngày. Việc tích lũy lợi nhuận xảy ra 24 giờ sau khi phân phối (96 giờ sau khi mua gói đầu tư)

Hoa hồng UNION PROFIT TEAM